این در حالی است که دیگر محصولات عرضه‌شده در رینگ صنعتی با استقبال چندانی مواجه نشد. دیروز آهن اسفنجی شرکت فولاد سیرجان ایرانیان با حجم ۵ هزار تن و به قیمت پایه هزار و ۱۷۵ تومان روی تابلو آمد که با تقاضای ۲۶ هزار تنی در مقابل با رقابت به نرخ هزار و ۲۹۲ تومان و ۵ ریال به فروش رسید.

 

روز گذشته آلومینیوم ایران نیز شمش هزارپوندی با عیار ۸/ ۹۹ و بیلت ۷-۶۰۶۳ را عرضه کرد که هر دو محصول تقاضایی نداشتند. قیمت پایه شمش آلومینیوم ده هزار و ۴۴۶ تومان و ۹ ریال و نرخ بیلت آلومینیوم ۱۱ هزار و ۱۱۴ تومان تعیین شده بود که در مقابل تقاضایی دریافت نکرد و مورد مبادله قرار نگرفت.

در همین حال نخستین عرضه آهن اسفنجی در سال جاری نیز که با حجم ۵ هزار تن از سوی فولاد سیرجان ایرانیان انجام شده بود، با تقاضای ۲۱ هزار و ۵۰۰ تنی مواجه شد و در نهایت هر ۵ هزار تن این محموله به بهای هر تن یک میلیون و ۲۳۸ هزار و ۵۰۰ تومان فروخته شده بود.