شرکت قطورسازان اسپادان ، شرکتی غیر دولتی و غیر انتفاعی است که در راستای اصول کلی سیاستهای اقتصاد مقاومتی و با سرمایه و توان 100 درصد داخلی بنیانگذاری گردیده است. مدیریت این شرکت با اندوخته پربار از تجربیات قبلی در صنعت لوله و پروفیل فلزی و بر اساس منویات استانداردهای نوین جهانی مدیریت و با استفاده از توصیه های سیستم جامع کیفیت (TQM) شکل گرفته است.این شرکت قصد دارد تا با طی نمودن این راه پله های تعالی سازمانی را طی نموده و در این راه صیانت از نیروی انسانی به عنوان ارزشمند ترین دارایی سازمان به مد نظر قرار داده و به اهداف والای خود که همانا رضایت مشتریان و کارفرمایان است ، دست یابد.

شرکت قطورسازان اسپادان در این راه با شرکتهای معتبر و ریشه داری همچون گروه صنعتی یاران همراه و همکار بوده و هدفهای مشترکی را دنبال می نمایند. این همکاریها در راستای هم افزایی و رشد این بخش از صنعت شکل گرفته و ادامه خواهد یافت.

این شرکت قصد دارد تا با نگاه ویژه مدیریتی ، مجموعه ای کارآمد ، چابک و انعطاف پذیر را طرح ریزی نموده تا مشتریان و کارفرمایان بتوانند همسو با سهامداران شرکت از مزایای آن منتفع گردند.